Välkommen till

SD Hylte

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Skolan ska inte bara vara en förvaring av våra barn

Nämnden har genomgått ett omfattande omställningsarbete, där man tvingats effektivisera sina verksamheter. Vi ser nu att många elever inte får de förutsättningar för att kunna klara skolan, som dem enligt skollagen har rätt till. När många ur personalen tvingats lämna och det inte finns utrymme för några extra anpassningar. Barn som inte ges de rätta förutsättningarna kan bli utåtagerande eller stökiga, och pedagogerna som känner att dem inte räcker till, blir stressade. Hela skolsituationen förvärras, för alla. Satsar vi istället tidigt på våra barn och unga så har vi igen det längre fram, genom att vi förebygger. Alla barn ska få de anpassningarna som just de behöver, ingen ska bli lämnad utanför. *Fler utbildade elevassistenter *Fler speciallärare/pedagoger *Utökad skolhälsovård *Antimobbningsprogram i alla skolor *Kommunal Logoped

Behåll våra byskolor/Bevara landsbygden

Vi ser att en upprustning och renovering av kommunens skolor ökar attraktiviteten för Hylte som inflyttningskommun. En fungerande skola är central i valet av att vilja bosätta sig i en kommun. Renoveringen av Rydö Skola har hela tiden skjutits på framtiden, medan det istället satsas på övriga orter. En nybyggnation av Rydö skola skulle innebära att samhället kan växa och elevantalet öka. Rydö skola har bland kommunens högsta resultat bland sina elever, det finns en oerhörd gemenskap eftersom det blir så nära mellan årskullarna. Skolan är också en väldigt attraktiv arbetsgivare med 100% utbildade lärare och många som pendlar utifrån trots lärarbrist i hela landet. Vi vill ha en levande landsbygd med inflyttning till alla kommunens olika delar.

En värdig ålderdom

Det ska vara lätt att åldras i Hylte, man ska inte behöva känna oro för hur man tas om hand på ålderns höst. Eller det där samtalet som är så viktigt över en kopp kaffe. Ensamheten är något som ökar i vårt samhälle och något som måste tas på stort allvar. Man ska inte behöva sitta ensam på ålderns höst. Ensamheten är hälsofarlig, både existentiellt, socialt och emotionellt.

En enkel väg in för våra företagare

Vi eftersträvar kortare beslutsvägar, det ska vara enkelt att bli lotsad rätt och vi ska underlätta så mycket det bara går för både befintliga företag och företag som vill etablera sig i vår kommun. Kommunens instanser ska inte bromsa utan vara behjälpliga och effektiva på bästa sätt. Vi ska vara positiva till dem som väljer att satsa i vår kommun. Vi vill underlätta för lokala företag att kunna delta i upphandlingar. Ett gott företagsklimat med snabba vägar in. Långsiktigt mål är att vi är den bästa företagskommunen. SD styrda Sölvesborg är en föregångskommun. Dem har ett väldigt gott företagsklimat som de har förbättrat över tid. Vilket skapat en attraktiv kommun att bo och leva i, det i sin tur är en förutsättning för att företag ska kunna etablera sig. Politikerna behöver vara mer insatta så att tjänstemännen får rätt direktiv. Det är företagen och privatpersonerna som skapar förutsättningarna för intäkterna i samhället. Det måste bli enklare för småföretagen och lokala företag att kunna delta i upphandlingar. Då kan vi inte ha såna viktningar att detta blir omöjligt. Inom lagens ramar vill vi förenkla så att lokala företag och småföretag kan delta i upphandlingar.

Aktuellt

Denna förening tillhör

SD Halland