Sverigedemokraterna i Hylte

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hylte

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktperson i Hylte

Stina Isaksson

Ordförande Sverigedemokraterna Hylte

Skicka e-post till oss

Tel.+46 10 199 29 05

 • Kändishoppet 2018

  Av stina.isaksson den 31 januari, 2018
  0

  Monica Grönroos andre vice ordförande, ledamot i kommunfullmäktige samt driftnämnden psykiatri Region Halland,

  som rider för Sverigedemokraterna Hylte i Kändishoppet som ska hållas i Juni.

  Här bekantar hon sig med ”sin” häst Anastasia.

 • Verksamhetsberättelse för 2017 för den parlamentariska gruppen

  Av stina.isaksson den 31 januari, 2018
  0

  Verksamhetsberättelse för 2017
  för den parlamentariska gruppen, Sverigedemokraterna Hylte.

  Den parlamentariska gruppen för SD Hylte, avger härmed följande berättelse över sin
  verksamhet under tiden 1 januari till 31 december 2017.

  KF gruppen
  Ordinarie Ledamöter:
  Stina Isaksson
  Monica Grönroos

  Ersättare:
  Klas-Göran Alfredsson
  Malin Hedenberg

  Representation
  I kommunstyrelsen har vi en representant, Stina Isaksson (ersättare).
  I den politiska styrgruppen som bildades 2017 inför valet 2018 har vi en representant, Kerstin Alexén.

  Utåtriktad verksamhet och information
  En direktsänd radio debatt mot kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist i P4 Halland.
  En TV-sänd intervju med SVT lokalt inför valet.
  Tolv artiklar i Hallandsposten.
  Vi har fått in åtta insändare i Hallandsposten.

  Politisk aktivitet
  Vi har under året närvarat vid samtliga kommunfullmäktige, samt kommunstyrelse möten.
  Under året har vi lagt 20 motioner:
   Etablerande av hundrastplats – Stina Isaksson.
   Minska antalet ledamöter i fullmäktige – Stina Isaksson.
   Stoppa dubbla bidrag till nyanlända – Monica Grönroos, Stina Isaksson.
   Tobaks, alkohol samt drogfria HVB-hem – Stina Isaksson.
   Invandringen – Stina Isaksson.
   Införande av syskonförtur – Stina Isaksson.
   Allmäna lokala ordningsföreskrifter – Stina Isaksson.
   Etablerande av en vätgastankstation – Stina Isaksson.
   Uppföljning av genomförande av motioner – Stina Isaksson.
   Äldreboenden – Stina Isaksson.
   Investera i ett terränggående fordon för räddningstjänsten – Stina Isaksson.
   Utveckla hälsocentret i Hyltebruk – Monica Grönroos, Stina Isaksson.
   Kostpolicy för barnens bästa – Stina Isaksson.
   Införandet av medborgarförslag – Stina Isaksson.
   Förbud mot tiggeri – Stina Isaksson.
   Anställa dagbarnvårdare – Stina Isaksson.
   Farthinder vid leksplatsen utmed Ringvägen Torup – Stina Isaksson.
   Rusta upp den befintliga lekplatsen i Torup – Stina Isaksson.
   Sommarsimskola – Stina Isaksson.
   Mer poliser, samt ordningsvakter – Stina Isaksson.

  Motionen gällande syskonförtur fick stöd av samtliga oppositionspartier. M gick till och med ut i
  tidningen och sa – tack för att du väckte oss! Även motionen gällande medborgarförslag fick stöd av
  hela oppositionen.

  Samt tre interpellationer samt två enkla frågor:
   Nyanlända som anvisas till Hylte kommun – Stina Isaksson.
   Nyanlända som anvisas till Hylte kommun enligt kommunallagen – Stina Isaksson.
   Försörjningsstöd till nyanlända – Stina Isaksson.
   Modulhusen på Rydö skola – Stina Isaksson.
   Staket utmed lekplatsen Storgatan – Stina Isaksson.

  Två överklaganden har gjorts till förvaltningsrätten i Götebrog.
  Det första gäller beslutet den 9 mars att inte avsätta några pengar för ett LSS-korttidsboende 2018–
  2020.
  Det andra gällande att inte anta ”motion angående invandringen” för beredning.

  I kyrkovalet den 17 September 2017
  fick vi ett mandat samt en ersättare i Färgaryds församling, Hyltebruks pastorat.
  Samt en ersättar plats i pastoratets kyrkoråd.
  Ordinarie:
  Kerstin Alexén
  Ersättare:
  Monica Grönroos
  Ersättare i kyrkorådet:
  Kerstin Alexén

  Stina Isaksson 71619
  Gruppledare Sverigedemokraterna Hylte

 • Verksamhetsberättelse för 2017

  Av stina.isaksson den 31 januari, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Hylte
  Verksamhetsberättelse 2017

  Styrelsens sammansättning
  Styrelsen har under verksamhetsperioden 2017 haft följande sammansättning:
  Stina Isaksson, Ordförande
  Mihaly Thormann, Ledamot – Vice ordförande
  Kerstin Alexèn, Ledamot – Kassör
  Robert Grönberg, Ledamot – Sekreterare
  Lars Svensson, Ledamot
  Suppleanter:
  Malin Hedenberg (avsagt sig uppdraget i april pga familjeskäl)
  Thomas Johansson

  Valberedning
  Anders Bunnstedt
  Åke Nordlöf
  Conny Bladh
  Martin Isaksson (Sammankallande)

  Styrelsens sammanträden
  Styrelsen har under verksamhetsperioden 2017 sammanträtt vid 12 tillfällen enligt
  följande:
  22 januari, Bildandemöte & konstituerande möte, Restaurang Östergök, Halmstad
  5 februari, Ordinarie möte, föreningslokalen Hyltebruk
  5 mars, Ordinarie möte, föreningslokalen Hyltebruk
  9 april, Ordinarie möte, föreningslokalen Hyltebruk
  25 maj, Ordinarie möte, föreningslokalen Hyltebruk
  22 juni, Ordinarie möte, föreningslokalen Hyltebruk
  20 augusti, Ordinarie möte, föreningslokalen Hyltebruk
  26 augusti, Extrainkallat möte, föreningslokalen Hyltebruk
  17 september, Ordinarie möte, föreningslokalen Hyltebruk
  15 oktober, Ordinarie möte, OK Stugan Hyltebruk
  18 november, Ordinarie möte, föreningslokalen Hyltebruk
  16 december, Ordinarie möte, föreningslokalen Hyltebruk

  Medlemsträffar & öppna hus
  Öppet hus anordnades vid varje ordinarie styrelsemöte, samt att inbjudan till dessa
  skickades ut till SD-representanter för valberedningen, distriktet & Hyltes
  kommunfullmäktige.
  Medlemsträffar 15 oktober

  Utbildningar, seminarier & träffar
  SD Hyltes kommunförening bildades i samförstånd & enligt överenskommelse med
  styrelsen för SD Halmstad/Hylte då tiden kändes mogen för en egen
  kommunförening och medlemsantalet har ökat avsevärt i Hylte kommun, samt för att
  vidareutveckla den lokala SD-närvaron i kommunen.

  SD Hylte deltog på seniormässan.
  Stina Isaksson deltog på Kommunordförandeträff i Stockholm den 7 maj.
  Den 22 juni hade vi föreläsning i kommunikationsplanen med Lotta Gottfridsson.
  Kerstin Alexèn deltog på kassörsutbildning 1 juli.
  SD Hylte representerades i politikerveckan i Almedalen av Stina Isaksson, Robert
  Grönberg, Monica Grönroos, Martin Isaksson. Representanterna deltog i flertal olika
  föreläsningar hos diverse organisationer samt hos SD.

  Stina Isaksson
  Ordförande Sverigedemokraterna Hylte

 • Artikel i HP angående Kändishoppet i Hylte!

  Av stina.isaksson den 31 januari, 2018
  0

  Vår representant heter Monica Grönroos och sitter som andre vice ordförande i vår kommunförening.

  Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, samt i driftnämnden psykiatri Halland.

  Följ gärna kändishoppet på FB, Kändishoppet Hylte 2018.

 • Styrelse för Sverigedemokraterna Hylte 2018

  Av stina.isaksson den 27 januari, 2018
  0

  Idag den 27/1 2018 höll Sverigedemokraterna Hylte sitt första årsmöte som egen förening. Stort tack till alla inblandade, ett särskilt tack till den inbjudna ordföranden Andreas Feymark samt den inbjudna sekreteraren Olle Hällnäs.

  Styrelsen för 2018 kommer att ha följande sammansättning.

  Bakre raden fr.v: Jens Bäckman (suppleant), Ewa Gunnarsson (ledamot), Johnny Winther (sekreterare), Kerstin Alexén (Kassör).
  Främre raden fr.v: Thomas Johansson (vice ordförande), Stina Isaksson (ordförande), Monica Grönroos (andre vice ordförande), frånvarande Lars Svensson (ledamot).